Ďakujeme za záujem o produkty NANO4LIFE.

Spoločnosť INAT s.r.o. ukončila 1.10. 2017 distribúciu produktov NANO4LIFE pre Slovenskú a Českú republiku.

Všetky reklamácie v záručnej dobe vybavujeme
na telefónnom čísle 02 622 505 23 alebo emailom na info@nano4life.sk.